ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หมวดหมู่ ทั้วไป นักเรียน บุคลากร

หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 25621 days ago160
ประชาสัมพันธ์ เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 282 days ago16
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระ3 days ago22
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครชิงทุน "2021 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)"4 days ago26
ประชาสัมพันธ์ สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ4 days ago22
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการฯ4 days ago18
ประชาสัมพันธ์ ทุกฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 25634 days ago19
ประชาสัมพันธ์ - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยก4 days ago30
SBY Open House 202011 days ago145
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจ8 days ago33
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ8 days ago26
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256214 days ago192
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์17 days ago153
แบบสรุปคาบสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256322 days ago138
อัตรากำลังกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2563 เทอม 122 days ago88
กิจกรรมวันวิชาการ SBY Open House 202023 days ago250
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ25 days ago42
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 328 days ago58
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ28 days ago54
ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง สพป. เขต 128 days ago63